Rybářské závodyPovolenky •  Kroužek mládeže •  Doba rybolovu

Vážení přátelé, rybáři a příznivci PETROVA CECHU

jsme rádi, že jste navštívili naše stránky. Máme zájem aktuálně informovat členskou základnu a širokou veřejnost o naši činnosti a úkolech, které plníme v souladu s naším posláním při zajišťování sportovního vyžití rybářů a kladného působení na přírodu a životní prostředí. Uvítáme Vaše konstruktivní připomínky a návrhy, které budou mít pozitivní vliv na naši činnost.

Pro obohacení naších rybářských stránek dále uvítáme zajímavé foto a další vhodný materiál, zejména na zkvalitnění informaci o počátcích spolku rybářů v Ivančicích.

Věříme, že společným úsilím výboru, členů a široké veřejnosti budou tyto stránky hodné našemu malebnému městu, které je obklopeno krásnou přírodou a s třemi řekami.

PETRŮV ZDAR
Výbor pobočného spolku Ivančice

ivancice

 


AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ:  Výroční členská schůze p.s. MRS Ivančice se uskuteční dne 26.3.2023 od 9 hodin v restauraci Ve školce v Letkovicích. Prezentace od 8:30 hod.                                                                      Srdečně zve výbor p.s. MRS Ivančice                    Návrh programu VČS členské schůze 2023


Termíny zkoušek nových členů v roce 2023: Na základě zákona č.99/2004 Sb., který upravuje evidenci o vydání rybářského lístku, nezbytného pro vydání povolenky k lovu a výkonu rybářského práva, umožňující lov ryb na svěřených rybářských revírech, Vám pro ověření kvalifikačních předpokladů a získání potřebné kvalifikace s následným získáním osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, oznamujeme termíny rybářských zkoušek nových členů MRS z.s., p.s. Ivančice, na sobotu 18. 3. 2023 a 16. 9. 2023 vždy v 10:00 hod. v Ivančicích, v kanceláři pobočného spolku Ivančice – Pancíř I.     => MAPA


Prodej povolenek v roce 2023 byl ukončen!  Prodej povolenek a hostenek  v roce 2023 byl ukončen. Zakoupení povolenky a hostenky je možné pouze po telefonické dohodě na adrese Ivančice-Alexovice, Pod Hájkem 85/115. Kontakt : Jana Konečná  mob: 605 365 204 nebo Eva Papulová mob: 605 975 307               Ceník povolenek 2023 


Rybářský kroužek 2023   Kroužek mladých rybářů začíná v roce 2023 v neděli 8.ledna v čase od 10:00 do cca 11:00 na klubovně  Pancíř 1, nad soutokem Jihlavy a Oslavy. Kroužek je ZdarmaBližší informace pro nové zájemce na webových stránkách Informace pro nové zájemce v sekci Mládež, nebo  u vedoucího kroužku p. Vaňury na tel. čísle 608 912 036                  2023 Rybářský kroužek - plakát                                                 2023 Rybářský kroužek - osnova 


DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ DEN 2022 ,   pobočný spolek MRS Ivančice pořádá v sobotu 10. září 2022 "Dětský rybářský den" od 8 do 12 hodin. Startovné a a občerstvení pro děti zdarma.                                                                              2022 Dětský rybářský den - pozvánka


Sumarizace  úlovků pobočného spolku Ivančice  na revírech mimopstruhových - Jihlava 4, Jihlava 4A, Oslava 1M a pstruhovém Jihlava 5A:        2021 - Sumarizace úlovků p.s. Ivančice    


Doplnění informaci Ministerstva zemědělství ČR k usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 - vydáno 2.3.2021 Výkon rybářského práva představuje výjimku z opatření, které přijala vláda České republiky, a je tedy povolen, ale pouze na území obce, ve které bydlíte. 

Rybáři mohou lovit po celou povolenou denní dobu lovu.
Rybaření je vyňato i ze zákazu nočního volného pohybu osob, výkon rybářského práva je tedy možný i v době mezi 21:00 a 4:59.
Zároveň není omezen výkon funkce rybářské stráže.
Povoleny jsou i činnosti v rybářském revíru, které nelze odložit (např. zarybňování).

Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.  
  Činnost v nouzovém stavu od 1.3.2021


Novinky ve fotogalerii   

Plán akcí na rok 2021      Bližší informace poskytne hospodář PS pan Papula na tel.: 737 718 630